Ouwejan ConsultancyDe accountant in het NOW

accountant in het NOWNu de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling bekend is, kunnen accountants zich opmaken voor de controle. Indien blijkt dat de NOW-steun geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald, zouden accountants het nog weleens zwaar kunnen krijgen. Maar je kunt je wel voorbereiden op de druk die daarbij op jou als accountant kan komen te staan. In de afgelopen periode hebben we een pandemie meegemaakt waarvan we niet konden voorspellen dat die ons leven zo zou lamleggen. Onze overheid heeft een pakket maatregelen getroffen om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, waaronder de eerder genoemde NOW-regeling. Accountants hebben bij deze regelingen hun rol genomen. Waarvoor hulde. Aan deze regelingen zijn uiteraard voorwaarden verbonden. En, even uiteraard, bestaat er een risico op misbruik van de regelingen. Een bewust misbruik, maar ook een onbewust verkeerd gebruik. Of een te goeder trouw handelen in de geest van de regelgeving, waar er wordt afgeweken van de letter van de regelgeving.

Heikel punt

Dit is een heikel punt voor de accountant. Hij was immers veelal betrokken bij de advisering rond de steunaanvragen op basis van deze regels. En de accountant dient ervoor te waken dat hij niet wordt meegezogen in situaties waar er ten onrechte van de regeling gebruik is gemaakt. Dat vraagt om alertheid en bewustzijn van de accountant. Bewustzijn dat bedrijven misbruik kunnen maken van regelingen. Welbewust. Maar ook zonder dat ze kwaad in de zin hebben zou dat kunnen. Ook de accountant kan vanuit een stuk bewogenheid meegaan met de ondernemer. Zoals we allemaal in de laatste weken van maart en in april bewogen waren en extra voor elkaar klaar stonden. Zo heeft de accountant zich ingezet voor de ondernemer. Maar de accountant dient zich wel bewust te zijn van zijn eigen verantwoordelijkheid in deze. Wanneer de ondernemer de fout ingaat, kan dat zomaar terugslaan op de accountant die hier een advies in heeft gegeven. De accountant in het NOW dus.

Verkeerd advies

Het kan ook zijn dat je tot de ontdekking komt dat je een verkeerd advies hebt gegeven. Dat je toch bent meegezogen in je betrokkenheid op de klant of dat je anderszins tot een andere afweging zou komen dan toen bij de aanvraag. Het is dan erg belangrijk dat je dit niet voor je houdt. Bespreek het in de organisatie. En bespreek het met de klant. De ondernemer die terug moet betalen zou met zijn vinger kunnen gaan wijzen naar de accountant die dit advies heeft gegeven. Zorg er dus voor dat jouw goed bedoelde adviezen niet als een boemerang op je hoofd terugkeren. Kortom:
  • kijk niet weg;
  • check je eigen advies;
  • maak bespreekbaar in de eigen organisatie;
  • neem actie richting ondernemer, hoe lastig ook;
  • leg vast.
Wil je meer weten over hoe je jezelf goed weerbaar kunt maken voor situaties waarin je onder druk komt te staan? Neem dan gerust contact met mij op: ernest@vna-aa.nl of 06-50455362. Of gebruik het contactformulier. Ernest Ouwejan 25 mei 2020