Ouwejan ConsultancyAccountancy

In de accountancy is enorm veel in beweging.
Ook op het gebied van gedrag en cultuur wordt er hard gewerkt.

Extern assessment

Ben je op zoek naar een extern assessor voor het twee-jaarlijkse extern assessment (verplicht volgens de 53 maatregelen)?
Dat kan ik voor jullie doen. Ik heb veel ervaring in de accountancy met extern assessments.
Van Oers Audit bijvoorbeeld beschrijft hun ervaring met mij als extern assessor.

Wil je dat ook?

Maak een afspraak

Wij hebben Ernest als gedragsdeskundige ervaren als een zeer integer, menselijk, vakkundig en prettig persoon. Zijn werkwijze is helder en goed gestructureerd. Hij heeft diverse interviews afgenomen binnen de organisatie en deed dit op een rustige en professionele wijze, waarbij eenieder zich op het gemak voelde. Bij de plenaire sessie met directieleden wist hij met kritische vragen en het voorhouden van de spreekwoordelijke spiegel goed tot de kern te komen.

Oorzakenanalyse

Het uitvoeren van een oorzakenanalyse of root cause analysis is een zinvolle methode om een deugdelijke diagnose te stellen. Een deugdelijke diagnose maakt het mogelijk om effectieve aanbevelingen te doen.
Anders blijft effect van interventies uit omdat alleen symptomen worden bestreden.
Onderwerpen van een oorzakenanalyse kunnen issues zijn op organisatieniveau, op kantoorniveau, op afdelingsniveau, op dossierniveau.

Wat is de wortel van dat wat er niet goed gaat en wat dus beter zou kunnen? Of wat is de wortel van wat er juist heel erg goed gaat?
Dat is net zo interessant om te onderzoeken.
Uit het eerste ontstaat een diagnose, uit het tweede een recept.

Oorzakenanalyses zijn een belangrijke tool voor een lerende organisatie; ook in de accountancy. Je onderzoekt diepgaand waarom er dingen niet goed gaan. Soms wordt er, als er iets verkeerd gaat, gezocht naar de rotte appel. Die wordt dan verwijderd en dan denkt men het probleem te hebben opgelost. Maar dan vergeet men het rottingsproces in de appelmand. Een oorzakenanalyse focust daarom op de mand, op de processen, procedures en structuren die de cultuur van de organisatie uitmaken. Wat is nu de root cause, de hoofdoorzaak, van waaruit deze gang van zaken kan worden begrepen.

Ik heb ruimte ervaring in het uitvoeren van oorzakenanalyses.
Bij veel organisaties is dat een ad hoc aangelegenheid. Er is bijvoorbeeld door een toetsingsinstantie een onvoldoende uitgedeeld.
Bij Baker Tilly heeft men al jaren een permanente oorzakenanalyse commissie. Daarvan maak ik al meer dan vier jaar deel uit.

Neem contact op als je interesse hebt.

Intervisie

Hoe vaak reflecteer jij met collega’s op je werk?
Bij verschillende organisaties wordt de behoefte gevoeld aan een deugdelijke intervisie.

Intervisie is een prachtig instrument om professioneel te reflecteren. Dat doe je samen met collega’s. Zeker in het begin is het handig om een facilitator bij de intervisie te hebben. Een professional die het intervisieproces begeleidt en er ook de nodige diepgang aan kan geven.

Ook voor professionals in de accountancy is intervisie een goede methodiek om met een kleine groep collega’s te reflecteren op het eigen functioneren. Om je zo bewust te worden van hoe jij je werk doet. En om te zien waar je dat kunt verbeteren. In de hectiek van alle dag is daarvoor vaak geen tijd. Via intervisie máák je daarvoor op een professionele manier tijd.

Daar ontwikkel je jezelf als persoon van. Daar ontwikkel je je ook als professional van. Daar gaat de kwaliteit van de werkzaamheden van omhoog. Daar wordt de sfeer in de teams beter van. Daar wordt het verloop van personeel minder van. Kortom: iedereen vaart er wél bij.

Wil jij dat ook?

–  Fantastisch hoe Ernest vanuit zijn expertise de diepere laag (gedrag, persoonlijkheid) aanboort en naast ons staat.

– Ernest gaat niet alleen in op ‘operationele’ oplossingen, maar ook de laag eronder: jij ervaart een probleem, maar waarom en wat zegt dit over jouw persoonlijkheid(skenmerken).

– We behandelden twee vraagstellingen die herkenbaar zijn uit de praktijk en waar goede, praktische tips vanuit de groep voor zijn gegeven. Het was een waardevolle, praktijkgerichte ochtend waarbij in alle openheid en soms ook kwetsbaarheid dingen zijn gedeeld binnen de groep. Hiermee is gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling op het gebied van het aansturen van controleteams, maar ook op het gebied van leiding geven aan de organisatie als geheel.

 

Teamcoaching

Soms raken verhoudingen gebrouileerd. Er zijn spanningen in teams of Raden van Bestuur of Management Teams. Het is enorm helpend om er dan een externe vakman bij te betrekken. Extern: hij heeft geen persoonlijke belangen. Vakman: hij werkt professioneel en doelgericht aan verbeteren van de relaties.
Mijn ervaring is dat organisaties in de accountancy waar dit speelt, te lang wachten met de nodige actie. Allemaal logisch; het is ook geen verwijt. Maar die constatering leidt wel tot mijn welgemeende oproep: Kom in actie! Elke dag dat de situatie aanhoudt, wordt het erger.

Voor één -op-één coaching verwijs ik naar de pagina over business coaching.

Testimonials

Op een cursus werd ik geraakt door een uitspraak van Ernest: "Topsporters laten zich ook coachen en begeleiden om beter te worden". Op basis hiervan heb ik besloten om in gesprek te gaan met Ernest en heeft hij mij geholpen om mij verder te ontwikkelen als professional. Ernest weet haarfijn onderscheid te maken tussen wie je bent en wat je doet. Wat je doet is vaak het gevolg van wie je bent. Door meer inzicht te krijgen in mijn eigen persoonlijkheid ben ik beter in staat om zaken in het juiste perspectief te zetten. Het mooie aan de begeleiding is dat het aantal gesprekken beperkt is, waarbij je snel tot de kern komt en je het geleerde snel kunt toepassen in de praktijk.
2 jaar geleden heb ik een traumatisch ongeval meegemaakt waarbij ik 2 vingers heb verloren. Na een periode van herstellen en revalidatie ben ik ongeveer een jaar later weer vol goede moed aan de slag gegaan bij mijn werkgever. Na een half jaar liep ik zowel privé en op mijn werk vast. Via mijn werkgever ben ik in contact gekomen met Ernest omdat ik in de accountancy werkzaam ben. Tijdens de gesprekken met Ernest ben ik erachter gekomen dat mijn ongeluk een kant van mij naar boven haalde, waar ik mij daarvoor niet erg bewust van was. Ik heb dat stuk altijd als te kwetsbaar beschouwd. Ernest heeft mij geholpen om mijn kwetsbare kant om te zetten in een kracht. Hierdoor ben ik voor de mensen (familie en collega’s) toegankelijker geworden en ben ik mij bewuster van de mensen om mij heen. Ik durf te stellen dat wanneer ik deze sessies met Ernest niet had gevolgd ik mijn ongeluk niet goed had kunnen verwerken en niet tot deze inzichten was gekomen.
In een sterk groeiende organisatie een leidinggevende rol vervullen en werken aan mijn eigen ontwikkeling is erg mooi en leuk. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Ernest heeft mij ontzettend professioneel en coachend geholpen mezelf te zijn in een zakelijke (veelal mannen-) wereld. Daarbij heeft hij mij vooral geholpen het beste uit mezelf te halen. Hij heeft de spiegel voorgehouden die ik nodig had om verder te kunnen groeien. Ik heb praktische tips gekregen en we hebben voorbeelden uit de praktijk doorgenomen om hier weer van te leren. Wat mij opvalt is hoe snel Ernest situaties weet te doorgronden en talenten en ontwikkelpunten naar boven krijgt.
Ik heb Ernest als businesscoach leren kennen bij mijn traject naar de rol van externe accountant, waar sociale vaardigheden (cultuur, gedrag en verandering) een onmiskenbare factor zijn. Ernest vervult, met zijn ervaring in zowel het sociale domein als de accountancy, een belangrijke rol. Ik zeg bewust vervult, want uitgeleerd ben je naar mijn mening op dit gebied, nooit. In de vorm van 1 op 1 gesprekken komt hij op een snelle, maar prettige manier tot de kern. Hij daagt je in zijn coaching uit en geeft praktische handvatten om meer zelfbewustzijn te creëren en jezelf verder te ontwikkelen. Ik beveel Ernest van harte aan!

Vragen?

Stel ze hier

Adres

Martinetstraat 27
8044RE Zwolle

Contact

0650455362
ernest@ouwejan-consultancy.nl